Flexibelt material

Gummi som konstruktionsmaterial är flexibelt - i dubbel bemärkelse. Det finns ett stort antal typer av gummi med skilda egenskaper:

Beständighet mot väder, ozon, gaser, kemikalier och oljor, mekaniska egenskaper såsom slitstyrka, dämpning, töjning, hårdhet och slagseghet, värmebeständighet, temperaturkänslighet och diffusionsmotstånd, för att nämna några.

Vår kunskap om de olika egenskaperna och därmed rätt materialval avgör därför en konstruktions funktion och hållbarhet.

Arbetsprocess

Från problembeskrivning och kravspecifikation till lösning och leverans, det genomför vi på ett systematiskt och erfarenhetsbaserat sätt. Allt för att finna den mest kostnadseffektiva lösningen för våra kunder.

Våra problemlösare

Thomas Nilsson

VD, Problemlösare / Försäljning
+46 563-540573
thomas@swerub.se

Anders Lundin

Logistik / Försäljning
+46 563-540574
anders@swerub.se

Alexander Nilsson

Logistik / Försäljning
+46 565-13561
alexander@swerub.se

Thomas Wendel

Försäljning
+46 76 135 62 60
thomas.wendel@swerub.se