Denna sida beskriver hur Swerub AB behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

För att kunna hantera kundärenden och erbjuda en bra service upprätthåller Swerub AB ett kundregister. I kundregistret sparas följande uppgifter:
- Företagsnamn
- Organisationsnummer
- Telefonnummer
- E-mail
- Adress
- Namn och kontaktuppgifter till företagets kontaktperson

Känsliga personuppgifter, dvs personnummer, sparas endast när det handlar om enskilda näringsidkare. Dessa uppgifter behandlas internt och delas EJ vidare till tredje part. Personuppgifterna sparas i kundregistret tills de inte längre behövs eller tills personen begär att vi tar bort dem. Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt.

Kontaktuppgifter och personuppgifter till leverantörer behandlas också som ovan.

Cookies
Vi använder oss utav cookies för att förbättra webbplatsens utseende och funktion. Med hjälp av Google Analytics kan vi samla statistik för att bättre förstå hur vår hemsida används och optimera den därefter. När du besöker vår webbplats får vi ingen information om din identitet och vi lagrar inte någon information som kan associeras med dig.

Ansvarig i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är:
Swerub AB
Hästfallsvägen 18
683 60 Ekshärad
Sverige
Telefon: +46 563-540570
E-post: e-post@swerub.se